Začetek | Kaj je GYROTWISTER | Komu je namenjen | Učinki GYROTWISTERja | Kako začeti ... | Izbira in nakup

Vse pravice pridržane 2001 GTK d.o.o. Ljubljana

Načini vadbe!

Podlaht in nadlaht
To je ena izmed najučinkovitejših vaj. Iztegnite roko stran od sebe in jo v komolcu za 90 stopinj dvignite navzgor. Tudi brez Gyrotwisterja bi morali v ramenskem predelu čutiti rahlo raztezanje mišic. Vadite v tem položaju; pazite, da je spodnji del roke pravokotno obrnjen navzgor.

Koordinacija
S to vajo izboljšujemo predvsem ravnotežje in sposobnost koordinacije gibov. V vsaki roki držite en Gyrotwister, iztegnite obe roki stran od telesa in vadite v tem položaju. Spreminjajte hitrost vrtenja Gyrotwisterja v desni roki neodvisno od Gyrotwosterja v levi roki ter obratno. Vajo lahko izvajate tudi tako, da roki v komolcu rahlo pokrčite navzgor.

Podlaht
Naslonite komolec na mizo in vadite z Gyrotwisterjem.

Koncentracija
Vrtite Gyrotwister čim počasneje, le toliko, da se še vrti. Ob dovolj veliki meri koncentracije boste uspeli Gyrotwister v tem položaju obdržati zelo dolgo. Če bo potrebno Gyrotwister z nenadnim sunkovitim gibom "oživeti", pomeni, da ste ga vrteli prepočasi.

Moč prstov
To vajo izvajate enako kot prejšnje, s to razliko, da Gyrotwister držite le s konicami prstov.

Pozor! To vajo izvajajte šele, ko vam bodo izkušnje to dovoljevale in boste povsem prepričani v svoje sposobnosti. V tem položaju vam lahko Gyrotwister hitreje uide izpod kontrole in se ob morebitnem padcu na tla lahko poškoduje. Ko boste osnovno gibanje Gyrotwisterja osvojili, lahko vaje poljubno kombinirate.
Eksperimentirajte!

 

Pri tem pazite na:
Gyrotwisterju je všeč, če se giblje koordinirano, skladno. Vaše gibanje je pravilno, če Gyrotwister oddaja enakomeren - ritmičen zvok. Ko zvok ni več ritmičen, se rotor ne vrti več pravilno. Vadbeni učinek je neznaten.